Denne kalkulatoren baserer seg på tall som Gahr Smith-Gahrsen (bryggerimester hos 7 Fjell) har publisert på medlemsseksjonen i forumet på Norbrygg sine hjemmesider. Jeg har fått tillatelse til å bruke disse tallene for å lage denne kalkulatoren. Artikkelen til Smith-Gahrsen er dog mye mer omfattende en disse utregningene, så det anbefales å ta en titt der.

Tallene/kalkulatoren tar som forbehold at man anser vann i Norge som tilnærmet likt, og at alle dermed kan bruke denne uavhengig av vannkilde.