Kalkulatoren beregner kun teoretiske verdier. I virkeligheten vil varmetap til omgivelsene komme i tillegg (avhengig av energikilde og hvor godt man klarer å utnytte denne).

» Beregn effekt

» Beregn tidsbruk

» Beregn temperatur


Loading data, please wait..