Regn ut bryggedagens effektivitet

?
?
?
Info:
Brygghuseffektivitet -> Total effektivitet/utbytte på hele bryggeprosessen, altså hvor stor mengde av det potensielle sukkerinnholdet fra maltet faktisk er konvertert (målt i prosent)

Meskeeffektivitet -> Som brygghuseffektivitet, men her beregnes kun effektivitet/utbytte etter mesking, før kok.

NB! Denne kalkulatoren bruker en forenklet måte å beregne effektivitet på. Forskjellig malt har forskjellig potensielt utbytte, noe denne kalkulatoren ikke tar høyde for. Den gir dog en god pekepinn på din effektivitet.
Loading data, please wait..